“ หากคุณต้องการ หรือ กำลังมองหา การไปต่างประเทศ การใช้ชีวิตต่างแดนพร้อมมีรายได้ โอกาสท่องเที่ยวในต่างประเทศ โอกาสในการศึกษาต่อ ”

สมัครโครงการพี่เลี้ยงเด็กประเทศออสเตรเลีย
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองต้านต่างๆ ภายใต้โครงการอย่างถูกกฎหมาย

โอกาสมากมายในชีวิตต่างแดนกำลังรอคุณอยู่

Triple P Home Health Care & Maid Service

“ ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ มีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลาย ของเชื้อชาติ และวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อันน่าตื่นตา ตื่นใจของ โรงอุปรากรซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ ( Sydney Opera House ) แสงประกายของก้อนหินฮูลูรู ที่ Ayers Rock ยามพลบค่ำ คลื่นที่ม้วนอยู่ เหนือปะการังสีสวย และสวนสัตว์ตารองก้า ( Taronga Park Zoo ) ซึ่งเป็นสวนสัตว์ ที่สวยที่สุดในโลก มีภูมิทัศน์หลากหลาย บริเวณท่าเรือซิดนีย์ มีชายหาดล้อมรอบ มากกว่า 70 แห่ง สิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงบางส่วน ของประสบการณ์ ที่ท่านจะได้สัมผัส เมื่อท่านมาถึงออสเตรเลีย ”

 

“ ออสเตรเลีย สามารถให้คำตอบ สำหรับประสบการณ์ ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะ มีระบบการศึกษา คุณภาพระดับโลก ดังนั้น การมีโอกาส ได้มีส่วนร่วม ในการใช้ชีวิตประจำวันที่นี่ ด้านการเรียน การทำงาน และการท่องเที่ยวเผชิญโลกกว้าง มีมากมายไม่มีที่สิ้นสุด ”

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ฟรี!!

2. รายได้ต่อสัปดาห์ $150-250

3. ประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน 1 ปี

4. รับโบนัสเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

5. พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

6. ได้รับประสบการณ์การทำงานระดับนานาชาติ

7. อนาคตสดใส และ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

8. ท่องเที่ยวในออสเตรเลียเป็นเวลา 1 เดือน หลังสิ้นสุดโครงการ

9. ปฏิบัติงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีค่าล่วงเวลา $ 10 ต่อชั่วโมง

10. การดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง จากเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน

11. ประสบการณ์ชีวิตอันทรงคุณค่า และมิตรภาพที่ยั่งยืนจากเพื่อนใหม่ทั่วโลก

12. พักอาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย พร้อมอาหารทุกมื้อ และมีห้องพักส่วนตัว

13. มีเครือข่ายประสานงาน พบปะสังสรรค์ระหว่างคนไทยด้วยกันในออสเตรเลีย

   
   

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 20-45 ป

2. มีใบขับขี่รถยนต์

3. พูดและเข้าใจภาษาอังกฤษ

4. ไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรม

5. รักเด็ก และสามารถที่จะทำหน้าที่ดูแลเด็กได้

6. รักอิสระ มองโลกในแง่ดี มีความเป็นผู้ใหญ่

7. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

8. มีประสบการณ์ และชั่วโมงในการเลี้ยงดูแลเด็ก 420 ชั่วโมงขึ้นไป

9. สนใจเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ และพร้อมปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง

   
   

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 : เอกสารในการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด

3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : เอกสารในการสมัครเข้าโครงการ

1. สำเนาใบขับขี่รถยนต์

2. สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

3. วุฒิบัตรอื่นๆ ที่เคยได้รับเป็นภาษาอังกฤษ

4. รูปถ่ายหน้ายิ้ม ร่าเริง สดใส ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. ชุดใบสมัครตัวจริงที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

6. ใบรับรองประวัติความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   
   
   

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อเข้าร่วมโครงการ

1. ค่าสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และจิตวิทยา 200 บาท

2. ค่าสมัคร 5,000 บาท

3. ค่าโครงการ 45,000 บาท

4. ค่าทำวีซ่า และเอกสารขอวีซ่า 5,000 บาท

5. ค่าประกันโครงการ $ 300 (ได้รับคืนเมื่อจบโครงการ)

   
   
   

Triple P Home Health Care & Maid Service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Triple P Home Health Care & Maid Service
99/21-23 ซอยสายไหม 69 ถ.สายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220

โทร. 02-9919559
มือถือ. 081-4041749, 089-4568545
Email : paninun@ruenpeeranun.com

www.triple-p.ruenpeeranun.com